FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Muotoilun esittely

SVG-kohteita voidaan muotoilla useilla eri tavoilla. Inkscape tarjoaa monia lähestymistapoja muotoilun tekemiseen. Valitettavasti tämä myös tekee muotoilun esittelemisen hankalaksi. Tämän luvun tavoite on esitellä yksinkertaistettu lähestymistapa muotoiluun. Kuitenkin pyritään näyttämään Inkscapen ja SVG:n tarjoamat mahdollisuudet. Luku keskittyy eri muotoilutyyppien esittelyyn ja muutamiin eri keinoihin ottaa muotoiluja käyttöön.

Täyttö

Täytöllä tarkoitetaan väriä tai kuviointia polun rajaaman alueen sisällä. Jokaisella SVG-kohteella on jokin täyttö lukuunottamatta liittimiä.

Huomaa, että jopa vapailla viivoilla ja bezier-viivoilla täytyy olla täyttö. Oletusarvona niiden täyttö on läpinäkyvä.

Täyttötyyppejä on kolme.

  • Tasainen - kohde täytetään yhtenäisellä värillä. Värin peittävyys voi vaihdella välillä 0-100 (0 on täysin läpinäkyvä ja 100 on täydellinen peittävyys)

  • Liukuvärit ovat kahden tai useamman värin tai läpinäkyvyyden yhdistelmiä. Liukuväri alkaa ensimmäisestä väristä ja sekoittuu tasaisesti seuraavaan väriin jne. Liukuvärit voivat olla suoria tai ympyrän muotoisia.

  • Kuviointi muodostuu toistuvista kuvista, jotka voivat olla ennalta määriteltyjä tai käyttäjän luomia. Ne voivat olla polkuja, kuvioita tai bittikarttoja.

     

Täyttö voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tilanteissa, joissa kohteella on päällekkäisiä osia parillinen-pariton ja nollasta poikkeava -asetuksilla.

Viivan väritys

Viivan väritys on väri tai kuviointi, jota käytetään SVG-kohteen reunaviivalla. Viivan värityksen asetukset ovat samat kuin täytöllä. Väritysmahdollisuuksia ovat tasainen, liukuväri ja kuviointi. Viivan värityksessä ei voi käyttää parillinen-, pariton- ja nollasta poikkeava -asetuksia. Viiva piirretään aina vaikka se kulkisi toisen saman kohteen viivan yli.

Viivatyyli

Viivatyyli on joukko asetuksia, jotka vaikuttavat kohteen viivan geometrisiin ominaisuuksiin, kuten leveyteen ja koristeluun.

Vaihtoehtoiset tavat käyttää tyylejä

Tyylien normaalin valinnan lisäksi on useita muita tapoja käyttää tyylejä.

Tyylien kopiointi toisilta kohteilta

Jos haluat kopioida kohteen tyylin toiseen kohteeseen, onnistuu se kopioimalla kohde normaalisti (Ctrl + C) ja liittämällä tyylin näppäinkomennolla Vaihto + Ctrl + V.

Koon kopiointi toisilta kohteilta

Kohteen koko voidaan kopioida toiselle kohteelle kuudella eri tarkkuudella. Ne löytyvät valikosta Muokkaa > Liitä koko.
Liitä koko – liittää kopioidun korkeuden ja leveyden valituille kohteille niin, että koko valinta saa alkuperäisen kopioidun koon.
Liitä leveys – liittää kopioidun leveyden valituille kohteille niin, että koko valinta saa alkuperäisen kopioidun leveyden.
Liitä korkeus liittää kopioidun korkeuden valituille kohteille niin, että koko valinta saa alkuperäisen kopioidun korkeuden.
Liitä koko jokaiselle liittää kopioidun korkeuden ja leveyden jokaiselle valitulle kohteelle erikseen niin, että jokainen valittu kohde saa alkuperäisen kopioidun koon.
Liitä leveys jokaiselle – liittää kopioidun leveyden jokaiselle valitulle kohteelle erikseen niin, että jokainen valittu kohde saa alkuperäisen kopioidun leveyden.
Liitä korkeus jokaiselle - liittää kopioidun korkeuden jokaiselle valitulle kohteelle erikseen niin, että jokainen valittu kohde saa alkuperäisen kopioidun korkeuden.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.