FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

ELLIPSI

Ellipsi

Ellipsityökalulla Inkscape -taiteilija voi piirtää ellipsin, ympyrän tai puoliympyrän. Ellipsityökalulla luotu Live Shape -kohde voidaan muuntaa ellipsistä puoliympyräksi, ja voidaan muuntaa miksi tahansa ellipsimäiseksi muodoksi.

Kuinka käyttää

Kun ellipsi piirretään ellipsityökalulla, on näkyvillä kolme muokkauskahvaa: ylhäällä, vasemmalla ja oikealla.

Oikealla ja vasemmalla olevat neliön muotoiset kahvat vaikuttavat muodon korkeus- ja leveyssuuntaiseen kokoon.

Oikealla oleva pyöreä kahva muuttaa muodon kaarta. Oikean kahvan vetäminen ellipsityökalulla kumpaan tahansa suuntaan, korkeus- tai leveyssuuntaiseen, luo kaaren. Kun työkalua vedetään muodon (koko ellipsi) rajojen sisällä, kaari avautuu. Kun työkalu vetää kaarta ja se siirretään muodon rajojen ulkopuolelle, kaari suljetaan ja se luo piirakkamuodon. 

 

Ellipsi

Vinkit

  1. Pidä Ctrl pohjassa vetäessäsi kaaren hallintanappia saadaksesi kulmat napsahtamaan kohdalleen, kuten Inkscapen asetukset -ikkunassa määritellään. 
  2. Pidä Shift pohjassa piirtäessäsi muotoa niin, että sen keskus pysyy kursorin alkuperäpisteessä pitääksesi sijainnin paikallaan piirtämisen aikana. 
  3. Pidä Ctrl pohjassa piirtäessäsi, jotta ellipsin rajat koskettavat aina kursoria - muuten kursori näyttää X- ja Y- koordinaattien leikkauskohtaa. 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.