FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Johdanto asemointiin

Jokainen uusi kohde asetetaan korkeammalle tasolle z-järjestyksessä. Samalla tasolla ei voi olla kahta tai useampaa kohdetta. Jos joudut muuttamaan pinoa, käytä Kohde-valikon työkaluja tai valintatyökalun F1-vaihtoehtoja. Jos tasot on määritelty, pinon muutokset tapahtuvat tasossa.

Kun valintatyökalu F1 on päällä, tämä vaihtoehto näkyy työkalujen hallintapalkissa.

stackiconsFI.png

Tuo valinta päällimmäiseksi

Tuo valinta päällimmäiseksi -komento laittaa minkä tahansa valitun kohteen päällimmäiseksi, kaikkien muiden piirrustuksen kohteiden päälle. 

SVG sijoittaa minkä tahansa uuden kohteen päällimmäiseksi. On kuitenkin mahdotonta pitää kahta kohdetta samalla pinon tasolla. Jotkin muodot tai polut voivat jäädä näiden uusien kohteiden alle. 

ObjectStackToTopFI.png 

 

Vie valinta alimmaiseksi

Vie valinta alimmaiseksi -komento laitaa kaikki valitut kohteet pohjalle, kaikkien muiden piirroksen kohteiden alle. 

ObjectStackToBottomFI.png 

Nosta valintaa yhdellä askeleella

Nosta valintaa yhdellä askeleella (PgUp)  -komento muuttaa minkä tahansa valitun kohteen paikkaa pinossa z-järjestyksessä. Kohde nousee yhden tason ja siirtyy päällä olevan kohteen yläpuolelle.

ObjectStackUpFI.png

Laske valintaa yhdellä askeleella

Laske valintaa yhdellä askeleella (PgDn) -komento siirtää mitä tahansa valittua kohdetta pinossa. Kohde siirtyy z-järjestyksessä yhden askeleen alemmas ja jää alla olevan kohteen alapuolelle.

ObjectStackDownFI.png 

 

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.