FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

SPIRAALI

Spiraali

Spiraalityökalu kuuluu työkalujen erikoisluokkaan, joka luo Live Shape -muotoja. Spiraalityökalulla voidaan piirtää spiraalikaarien muotoja. 

Spiraali

Kuinka käytetään

Kutsu spiraalityökalua sen kuvakkeella työkalulaatikossa, tai paina F9 tai I.

Spiraali

Työkalulla piirretyllä spiraalilla on kaksi kahvaa, yksi kummallakin puolella muodon polkua. Naksauttamalla ja vetämällä sisempää kahvaa spiraalityökalu muuttaa kaaren sädettä, ja kahva polun kaukaisimmassa päässä muuttaa spiraalin käännösten määrää.

Työkalujen hallintapalkissa on neljä vaihtoehtoa, joita voidaan käyttää spiraalin muokkaamiseen:

Spiraali

 • Kierroksia muuttaa spiraalin keskustan ympäri menevien kierrosten määrää. Kierrosten määrän lisääminen vähentää leveyttä toisiaan seuraavien spiraalipolkujen välillä, sillä tämä vaihtoehto ei laajenna spiraalin ulottuvuuksia.
Spiraali
 • Ero tiukentaa spiraalia joko kohti sen keskustaa (kuin se olisi vedetty tiukemmalle rullalle) tai ulospäin. Kun ero lisätään yli arvon 1, se tekee spiraalin ulko-osasta löysemmän, tai laajentaa väliä sen uloimpien polkujen välillä. Vastakkainen toteutuu alle 1 arvoilla.
Spiraali
 • Sisin säde tekee saman kuin sisemmän kahvan vetäminen. Sisempi säde -parametri on suhdeluku tai murto-osa, joka edustaa matkaa spiraalin tarkasta keskipisteestä sisemmän spiraalipolun alkuun suhteessa spiraalin koko säteeseen. Kun sisempi kahva siirretään sijainnistaan spiraalin keskipisteessä, säteestä tulee enemmän kuin 0. Kun tämä on totta, spiraalin polun kasvattaminen vetämällä ulompaa kahvaa pienentää sisempää sädettä, näyttäen sen suhteellisen luonteen.
Spiraali
 • Luutakuvake palauttaa kaikki parametrit oletusarvoihin, jotka asetettiin spiraalia luotaessa.

Näppäinkomennot

 • Ctrl ja veto rajoittaa kiertymiskulman 15 asteen lisäyksiin.

Ulompi kahva:

  • Shift ja veto skaalaa spiraalia ja kierittää sitä.

  • Alt ja veto pitää säteen staattisena, samalla kun lisää tai vähentää käännöksiä keskustan ympäri.

Sisempi kahva:

  • Alt ja veto muuttaa eroa korkeussuunnassa

  • Alt ja napsautus asettaa eron takaisin alkuperäiseen arvoonsa

  • Shift ja napsautus siirtää sisemmän kahvan keskipisteeseen

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.