FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Ryhmittäminen

Joskus monia kohteita täytyy muokata yhdessä ryhmässä pikemminkin kuin erillään. Jos tahdot vaikkapa pitää useiden kohteiden ryhmän keskinäiset sijainnit samoina, mutta silti ottaa ja siirtää noita kohteita nopeasti ja helposti ympäri kangasta. Tahdot ehkä myös muuttaa useiden kohteiden yhtä asetusta samaan aikaan, kuten täyttöä tai läpinäkyvyyttä

Ryhmää kohdellaan yhtenä kohteena, useimmissa operaatioissa sitä voidaan käsitellä yhtenä kohteena. Ryhmiä voidaan esimerkiksi siirtää pinossa, mikä merkitsee että ryhmiä voidaan tehdä ryhmistä tai ryhmistä voidaan tehdä muita kohteita. (Tästä voi olla apua, mutta se voi myös olla todella hämmentävää, jos siitä tulee monimutkaista.)

Ryhmiä ei kuitenkaan voida luoda useammasta ryhmästä: et voi toisin sanoen valita yhtä kohdetta kahdesta eri ryhmästä ja luoda uutta ryhmää tuhoamatta tai muuttamatta alkuperäisiä ryhmiä.

Kuinka käytetään

Ryhmittäminen ja purkaminen

 

Ryhmiä luodaan valitsemalla useita kohteita ja painamalla Ctrl+G tai painamalla Ryhmitä valitut kohteet -nappia komentopalkissa. 

group_en.png

 

Ryhmät puretaan valitsemalla ryhmä ja painamalla Shift+Ctrl+G tai napsauttamalla Pura valitut ryhmät -nappia komentopalkissa.

ungroup_en.png 

Ryhmän kohteiden parissa työskentely

Yksittäisiä kohteita ryhmän sisällä voidaan muokata tavanomaisesti menemällä ryhmän "sisään".

 

Mennäksesi ryhmän sisään kaksoisnapsauta ryhmää.  Voit sitten valita minkä tahansa kohteen ryhmässä yksitellen työskennelläksesi sen parissa.

Kohteiden valitseminen ryhmän sisältä (ryhmän ulkopuolelta käsin)

Kohteita voidaan valita ryhmien sisältä muokkausta varten menemättä ryhmien sisään tai purkamatta ryhmiä. Tämä on erittäin hyödyllistä, jos tahdot muuttaa vain yhtä ryhmän jäsentä, mutta jättää ryhmät entiselleen.

Valitaksesi kohteen ryhmän sisältä menemättä ryhmän sisälle, paina Ctrl ja napsauta kohdetta vasemmalla hiiren napilla.

 

 

Valitaksesi useampia kohteita ryhmien sisältä (ne voivat olla olemassa eri ryhmien sisällä), paina Shft+Ctrl ja napsauta kohteita vasemmalla hiiren napilla.

 

 

Kohteiden lisääminen ryhmiin

Lisätäksesi kohteita ryhmään voit käyttää useita eri menetelmiä, joista jokaisella on hyvät ja huonot puolensa:

 

  1. Valitse ryhmä, pura ryhmä, lisää kohde valintaan, ryhmitä uudelleen.
  2. Mene ryhmän sisälle ja piirrä uusi kohde. 
  3. Kopioi tai leikkaa kohde kankaalta, mene ryhmän sisälle, liimaa kohde.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.