FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

LIITIN

Liitintyökalu

ScreenHunter_04_Jan._10_21.39 

Liitintyökalu (Ctrl+F2 tai o -näppäin) vetää viivoja kohteiden välille. Ne pysyvät liitettyinä toisiin kohteisiin, kun niitä muokataan. Mikä tahansa kohde voidaan merkitä kohteeksi, jota vältellään, mikä saa liitosviivat reitittämään automaattisesti kohteen ympäri. Tämä on hyödyllistä luotaessa teknisiä kuvia, kuten vuokaavioita.

Kuinka käytetään

Liittäminen

Uusi liitin voidaan piirtää napsauttamalla ja vetämällä mistä tahansa pisteestä kankaalla. Liittimet voidaan myös luoda kahdella napsautuksella pikemminkin kuin napsautuksella ja vetämällä, mikäli näin tahdotaan tehdä. Tässä tapauksessa voit napsauttaa kerran tyhjällä pisteellä kankaalla ryhtyäksesi piirtämään liitinviivaa, siirrä sen jälkeen hiiri uuden liitinviivan kohdepisteeseen ja napsauta uudestaan viimeistelläksesi liittimen. Yksi kankaan kohteen napsautus valitsee kohteen tai poistaa kohteen valinnan, aivan kuin muilla työkaluilla. Yleensä liitinviivoja piirretään olemassa olevasta kohteesta lähtien:

connector_01_en.png 

Liitospisteen kahvat ovat näkyvillä hiiren kohdistimen leijaillessa liitintyökalussa sellaisen kohteen päällä, joka ei ole liitin. Nykyisin ne näytetään vain kohteiden keskustassa. Kun liitin luodaan, liitin liitetään kohteeseen, jos liitin alkaa tai päättyy liitospisteestä. Tämän jälkeen liitin uudelleenreititetään automaattisesti aina, kun liitettyä kohdetta siirretään.

Kohteisiin liitetyt liittimet vedetään nykyisin näiden kohteiden rajalaatikkoon. On suunniteltu, että ne vedetään tulevaisuudessa kohteiden reunoihin.

connector_02

Liitin viimeistellään, kun hiiren nappi päästetään vapaaksi:

connector_03 

Liittimet välttävät valittuja kohteita -nappi merkitsee kaikki kohteet valinnassa "vältettäväksi", jolloin kaikki nykyiset ja tulevat liittimet välttävät automaattisesti näitä kohteita. 

Liittimet eivät tartu valittuihin kohteisiin -nappi merkitsee kaikki kohteet valinnassa "huomaamattomiksi", jolloin kaikki nykyiset ja tulevat liittimet eivät ota näitä kohteita lainkaan huomioon. Tämä on perusasetus kaikille kankaan esineille, eli mitään kohteita kankaalla ei kierretä automaattisesti.

Tässä keskimmäistä kohdetta vältellään:

connector_04

Oletusarvoisesti liitintyökalu ei liitä liittimiä tekstikohteisiin. Valintaruutu liitintyökalun asetuksissa hallitsee tätä asetusta.

Uudelleenreititys

Valittu liitin näyttää kaksi loppupisteen kahvaa. Napsauttamalla ja vetämällä näitä liitin voidaan uudelleenreitittää ja liittää/irrottaa kohteista.

Valinnan osana liikkuneet liittimet pysyvät kiinnitettyinä valinnan muihin kohteisiin, pikemminkin kuin irtoavat niistä. 

Järjestäminen

Vältettyjen muotojen ympärillä olevaa marginaalia käytetään automaattisesti reitittyvien liittimien ohjaamiseen vältettyjen muotojen ympäri. Sitä voidaan säätää hallintapalkin Välit-säätimellä.

Älä salli limittyviä kuvioita -nappi siirtää valittuja kohteita niin paljon, että ne eivät limity. Vähimmäistila kohteiden rajojen välillä voidaan määritellä. Yhdessä automaattinen asettelu -työkalun kanssa tämän pitäisi olla merkittävä lisä Inkscapen käytettävyyteen diagrammien tekemisessä. Limittymisen poistaminen on erilainen toiminto kuin "Poista läjä" -nappulasta tuleva toiminto, sillä ensin mainittu on täysin deterministinen ja takaa päällekkäisyyden poistamisen ensimmäisessä sovelluksessa, mutta se ei liity visuaalisiin perspektiivin etäisyyksiin kohteiden välillä. Sen sijaan läjän poistaminen pyrkii tasaamaan perspektiivin etäisyyserot kohteiden väliltä ja sitä voidaan käyttää monta kertaa asteittaista tehoa varten.

Järjestä liitinverkosto: tämä toiminto on saatavilla Asettele ja jaa -ikkunassa ja asettelee automaattisesti kaaviot, joissa on verkko muotoja ja liittimiä. Reunoja käsitellään aivan kuin ne olisivat jousia, joiden etäisyys solmujen välillä on suhteessa polun pituuteen - liittimien määrään - niiden välillä. Irrotetut komponentit (joissa joikainen muoto ei ole kytketty) järjestellään ympyrän rajaviivan ympärille.

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.