FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

KALLIGRAFIA

Kalligrafia

Kalligrafia

Kalligrafiatyökalu käyttää dynaamisia piirrostekniikoita, jotka soveltavat yksinkertaisia suodattimia kursorin sijaintiin ja liikkeeseen. SVG-piirrin muuntaa sen kuin se olisi fyysinen piirrin tai pensseli, riippuen massasta, nopeudesta, suunnasta ja kitkasta. (Joihinkin näistä muuttujista vaikuttaa vain käyttäjän syöttötyökalu, kuten piirustuslauta). Näiden muuttujien säätäminen mahdollistaa erilaisten "pensselinvetojen" luomisen. Tämä tekee kalligrafiatyökalusta loistavan luonnollisten, sujuvien ja yhtenäisten pensselinvetojen luomiseen, varsinkin käytettäessä piirrustuslautaa tai vastaavaa syöttölaitetta.

Kalligrafiatyökalu ei piirrä yhtä polkuviivaa, kuten käsivarainen työkalu, vaan kokonaisen täytetyn muodon. Tämä ei ole elävä muoto, kuten suorakulmiot tai tähdet, vaan satunnainen muoto, joka koostuu solmupoluista. Useammasta solmusta koostuvana kalligrafian pensselinvedot voivat olla muiden polun työkalujen muokkaamia, esimerkiksi solmu- tai muokkaustyökalun. Lisäksi, kuten kaikki sattumanvaraiset SVG-muodot, kalligrafiapoluilla on viivat reunoillaan, joten niitä voidaan muokata tavallisilla täyttö- ja viiva-asetuksilla.

Kuinka käytetään

Kalligrafiatyökalua voidaan kutsua napsauttamalla sen kuvaketta työkalulaatikossa tai painamalla C tai Ctrl+F6.

Kalligrafiamuotoja piirretään samoin kuin mitä tahansa muita muotoja: napsauta kankaalla ja vedä.

Valinnat

Kalligrafiatyökalulle on monta valintaa työkalujen hallintapalkissa. Niiden avulla taiteilija voi luoda tietynlaisia pensselinvetoja.

Leveys

Käytetään asettamaan viivan perusleveys. Perusleveyttä muutetaan automaattisesti riippuen muista arvoista (kuten piirustuslaudan kynän paineen) ja asetusten (kuten sisääntulolaitteen paineen kytkimen asetus).  

 

Varoitus: Kalligrafiasiveltimen vedon leveys on suhteessa nykyiseen näkymään ja tarkennukseen (zoomiin).

 

Syöttölaitteen paine

Kalligrafia

Kun syöttölaitteen paine on päällä, Kalligrafia käyttää piirtolaudan kynän painetta vaikuttamaan pensselinvedon leveyden kaltaisiin arvoihin.

Jäljitä taustan valoisuutta kynän leveydellä

Kalligrafia

Jäljitä taustan valoisuutta kynän leveydellä säätää pensselinvedon leveyden sen taustalla olevien kohteiden valoisuuteen. Taustakohteissa valkoinen kääntyy minimaaliseksi pensselinvedon leveydeksi (jonka asettaa leveys -parametri). Tämä toimii sekä bittikartta- että vektorikuvissa ja sallii taiteilijan varjostaa tuodun bittikarttakuvan tai minkä tahansa piirroksen päälle, mutta uudelleentuottaa tarvittaessa myös automaattisesti taustan valoisat ja varjoisat kohdat. Pensselinvedoistasi tulee kevyempiä ja raskaampia tarpeen mukaan. Tämä voi toimia yksinään tai yhdessä paineherkkyyden kanssa, riippuen siitä onko "käytä syöttölaitteen painetta" -nappi päällä. 

Kalligrafia

Kapeneminen

Kapeneminen on tapa muokata kalligrafiapensselin leveyttä dynaamisesti riippuen nopeudesta, jolla pensselinvedos tehdään. Tämän arvon avulla kalligrafiatyökalu emuloi todellista musteen virtaa kynästä tai pensselistä. Pensselinvedon vetäminen tasanopeudella luo paljolti tasaisen pensselin leveyden, kun taas nopeutuva veto vähentää leveyttä, ja nopeutuva veto lisää leveyttä (tiettyyn määrään asti). Mitä suurempi kapenemisen arvo on, sitä enemmän pensselinveto kapenee.

Joitain esimerkkejä näytetään alla. Huomaa, että negatiivinen kapeneminen johtaa levenemiseen. Kun kapeneminen on asetettu arvoon 0,0, viiva pitää leveytensä tasaisena.

Kalligrafia

Kulma

Kulma-asetuksella emuloidaan piirtimen tapaista kirjoitusvälinettä. Kulma vaikuttaa suuntaan, johon pensselinveto luo ohuimman osansa, aivan kuin kalligrafiakynä. Arvot pitää asettaa väliltä -90° arvoon 90°. Kun se on asetettu arvoon 0, viiva on vaakasuora, arvolla 90 se on pystysuora.

Kalligrafia

Käytä syöttölaitteen kallistusta

Kalligrafia

Kun tämä on aktivoitu, kallistusta muutetaan suhteessa piirtopöydän kynän suhteeliseen kallistukseen.

Jäykkyys

Jäykkyys muuttaa tapaa, jolla kulman leveys seuraa kalligrafista polkua. Kun se on asetettu arvoon 0,0, kulma on aina kohtisuorassa polkuun nähden, jolloin leveys näyttää miltei samalta koko polun pituudelta (aivan kuin piirrosvälinettä olisi pyöritetty jatkuvasti pensselinvedon suuntaan). Kun se on asetettu arvoon 1,0, kulma on asetettu mukautumaan pensselinvedon suuntaan kaikkein tiukimmin (aivan kuin piirrosväline olisi pidetty täsmälleen samaan suuntaan jatkuvasti, kuten kone voisi tehdä). Hieman alle 1,0 arvolla (kuten 0,9) se seuraa kaikkein tarkimmin luonnollista käden liikettä, kuten oikeaa piirrosvälinettä käytettäessä.

Kalligrafia

Päät

Päät määrittelee miten viiva loppuu. Arvolla 0 päät piirretään litteiksi. Arvon nostaminen luo ellipsin muotoiset loppupäät: mitä korkeampi arvo sitä pidempiä ellipsit ovat. Maksimiarvo on 5,00.

Kalligrafia

Tärinä

Tärinä vaikuttaa pensselinvedon vapinaan. Se voidaan asettaa arvosta 0,0 arvoon 1,0. Kun arvo on 0, viiva on kaikkein säännönmukaisin.

Kalligrafia

Kiemurtelu

Kiemurtelu on eräänlaista piirrettyjen kaarien satunnaisuutta, se tekee "pomppivan" pensselinvedon. Se luo nämä kaaret tai "pomput" säännöllisesti, ja sen avulla voi piirtää kivoja typografisia muotoja, vaikka tulos ei ole kovinkaan ennustettava.

Kalligrafia

Massa

Massa vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti pensseli seuraa kursoria. Suurempi massa tekee pensselistä hitaamman ja lisää myös pensselinvedon tasaisuutta tai säännöllisyyttä. Arvot voivat olla väliltä 0,0 ja 1,0. Kun se on asetettu arvoon 0,0, polku vain seuraa hiirtä normaalisti. Kun se on asetettu arvoon 1,0, on pensselinvedon piirtäminen hyvin hidasta.

Piirtäminen

Uuden viivan lisääminen kalligrafiakohteeseen

Paina Shift lisätäksesi uuden kalligrafiaviivan niihin, jotka ovat valittuna, pitäen kaikki viivat yhdessä yhtenä kohteena.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.