FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Polkutehostemuokkain

Polkutehostemuokkain (ei saa sekoittaa laajennuksiin tai suodattimiin) on uusi tapa muokata polku- ja muotokohteita tuhoamatta niitä. Polkutehostemuokkain vaikuttaa kohteen polun dataan, mutta ei vaikuta sen tyyliin. Alkuperäinen polku säilyy ja sitä voi muokata suoraan kankaalla, siihen sovellettu polun tehoste päivitetään heti. 

Tietoja toiminnasta

Seuraava kaavio yrittää selittää polkutehostemuokkaimen toiminnan.

  alkuperäinen tyyli ------------> lopullinen tyyli
  alkuperäinen polku --> PTM  --> lopullinen polku
             ^
             |
           parametrit

Alkuperäinen tyyli ja polku ovat polusta, johon tehostetta sovelletaan. Ulostulo on näkyvillä ruudulla. On tärkeää huomata, että ulostulon tyyli vastaa alkuperäistä tyyliä

Parametrit voivat olla polkuja, numeroita, pisteitä, tekstiä, periaatteessa mitä tahansa.

 

Tehosteiden käyttö

Polkutehosteita käytetään polkutehosteikkunan avulla. Tämä avataan Polku-valikosta, tai painamalla Ctrl + Shift +7. Tätä ikkunaa käytetään myös tehosteen parametrien hallintaan ja tehosteiden poistoon.

Kun valitaan polku, johon polkutehostetta on sovellettu, tilapalkin kuvaus antaa yksityiskohtia, esimerkiksi "Polku (4 solmua, polkutehoste)".

On olemassa erityinen Liitä polkutehoste -komento Ctrl + 7, jota voidaan käyttää kopiomaan tehosteita yhdestä polusta toiseen.

Tehosteiden parametrien muokkaus

Kun siirrytään Muokkaa polun solmuja -työkaluun F2, alkuperäistä solmua voidaan muokata. Alkuperäinen polku näytetään punaisena apupolkuna. Normaalit polkutoiminnot, kuten pelkistä, toimivat edelleenkin. 

Jotkin näiden tehosteiden parametreistä voidaan muokata kankaalla. Esimerkiksi polun parametrejä voidaan muokata solmuittain painamalla polkutehosteikkunassa nappia Muokkaa piirtoalustalla.  Paina 7 siirtäksesi erilaisten piirtoalustalla muokattavien parametrien läpi. Tällä tavalla voi muokata parametrejä avaamatta polkutehosteikkunaa. Tilapalkki kertoo näytettyjen parametrien nimet.There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.