FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Tekstin muotoilu

Tekstiä voidaan muotoilla usealla eri tavalla. Jotkin muotoiluvalinnat löytyvät tekstityökaluriviltä. Tässä on lyhyt katsaus kaikkein hyödyllisimpiin muotoiluun liittyviin ominaisuuksiin.

Tekstin valinta

 • Ctrl yhdessä vasemman ja oikean nuolinäppäimen kanssa siirtää kursoria sanan kerrallaan.

 • Shift yhdessä vasemman ja oikean nuolinäppäimen kanssa valitsee merkin.

 • Ctrl ja Shift yhdessä vasemman ja oikean nuolinäppäimen kanssa valitsee sanan.

 • Kaksoisnapsautus valitsee sanan.

 • Kolmoisnapsautus valitsee rivin.

 • Shift ja Home valitsevat rivin alkuosan.

 • Shift ja End valitsee rivin loppuosan.

 • Ctrl + Shift + Home valitsee tekstin alusta saakka.

 • Ctrl + Shift + End valitsee tekstin loppuun.

Tekstin ulkoasu

Työkaluriviltä löytyy useita tekstin ulkoasuun liittyviä komentoja.

text_toolbar_en.png 

 • fonttiperhe

 • fontin koko

 • lihavointi

 • kursivointi

 • tasaus

Näppäinkomennot

 • Ctrl + B ja Ctrl + I lihavoivat ja kursivoivat valitun tekstin.

 • Välistystä eli merkkivälien kokoa voi muuttaa Alt-painikkeella yhdessä vasemman ja oikean nuolinäppäimen kanssa. Jos tekstiä on valittuna välistysmuutokset kohdistuvat valinnan alkuun ja loppuun. Näppäinkomennoilla Alt + >, Alt + <, Shift + Alt  + > ja Shift + Alt + < voidaan välistystä muuttaa suuremmin askelin. Välistykseen tehdyt muutokset voi poistaa Teksti-valikon Poista muokatut välit -komennolla.

 • Napsauttamalla Alt + [ tai Alt + ] kiertää merkkejä säännöllisesti; Ctrl + [ ja Ctrl + ] kiertävät merkkejä 90°.

 • Alt yhdessä ylöspäin ja alaspäin osoittavien nuolien kanssa muuttaa valinnan pystysuunnan sijoittelua peruslinjaan nähden.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.