FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Kopioi, Kloonaa ja Monista

Esittely

Taiteilijalle saattaa monestakin syystä tulla tarve jossain työstövaiheessaan jäljentää luomansa objekti. Kenties hän haluaa täyttää kohdan kuvasta täsmälleen saman näköisillä kuplilla tai ruohonkorsilla, tai luoda uuden samanlaisen objektin, jossa on joitakin pieniä eroja.

Onneksi Inkscape tarjoaa objektien jäljentämiseen useita työkaluja. Kullakin niistä on hyvät ja huonot ominaisuutensa, tottakai, mitkä määrittyvät jäljennetyn kohteen käyttötarkoituksen mukaan.

Kopio toistaa objektin näytöllä sekä xml-koodissa, jolloin uusi objekti on täysin erillinen alkuperäisestä. Tämä tarkoittaa että jäljennökseen tehdyt muutokset eivät vaikuta alkuperäiseen, tai päinvastoin. Tähän tarkoitukseen käytetään Kopioi tai Monista -komentoa.

Klooni taas on pelkästään alkuperäisen toisto näytöllä ja koodissa. Useimmat alkuperäiseen objektiin tehdyt muutokset, kuten täyttö ja läpinäkyvyys, siirtyvät myös jäljennökseen, ja vain jotkut muutokset, kuten muunto ja sijainti, voidaan tehdä suoraan jäljennökseen (jotkut näistä vain tietyissä olosuhteissa). Klooneja voi luoda Kloonaa-komennolla.

Käyttö

Kopioi

Kopioi-komento (Ctrl + C tai Muokkaa > Kopioi tai komentopalkkipainike) tekee tarkan kopion valinnasta Inkscapen muistiin; Liitä-komento  (Ctrl + V tai Muokkaa > Liitä tai komentopalkkipainike) laittaa kopion osoittimen alle. Viimeisin kopioitu valinta voidaan liittää kuinka monta kertaa hyvänsä. Objekti voidaan myös liittää mihin vain, esimerkiksi toiseen tasoon, jottei sen uudelleen sijoittelusta tule hankalaa.

Monista

Monista -komennolla (Ctrl + D tai Muokkaa > Monista) voit kopioida ja liittää valinnan automaattisesti yhdellä käskyllä. Uusi objekti on täsmälleen samassa kohdassa alkuperäisen kanssa, valittuna (alkuperäisen sijaan) jatkokäsittelyä varten.

Kloonaa

Kloonaa-komennolla (Alt + D tai Muokkaa > Kloonaa) voit luoda kopion valinnasta, joka linkittyy alkuperäiseen, jota kutsutaan myös vanhemmaksi. Kloonin muoto, tyyli (täyttö ja viiva, läpinäkyvyys) ja ulottuvuudet linkittyvät vanhempaan. Täten esimerkiksi vanhemman läpinäkyvyyden muuttaminen vaikuttaa myös kloonin läpinäkyvyyteen.

Voit kloonata useita objekteja ryhmittämällä ne ensin.

Klooni voi olla toisen kloonin vanhempi. Muutos alkuperäiseen vaikuttaa kaikkiin klooneihin kloonihierarkiassa alaspäin.

Pura kloonin linkitys

Pura kloonin linkitys (Alt + Shift + D tai Muokkaa > Kloonaa > Pura kloonin linkitys) erottaa kloonin vanhemmastaan tehden siitä pelkän kopion. Sen jälkeen voit tehdä muutoksia vanhempaan ilman että se vaikuttaa kopioon.

Valitse alkuperäinen

Valitse alkuperäinen (Vaihto + D tai Muokkaa > Kloonaa > Valitse alkuperäinen), kun haluat löytää valitun kloonin vanhemman. Tämä on hyvin kätevää, jos vanhempi on kateissa.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.