FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Inkscape suomeksi

Solmutyökalu

Solmutyökalua käytetään valitsemaan ja muokkaamaan solmuja, jolloin on mahdollista muokata käyrien tai polkujen muotoa tarkasti. Lisäksi solmukahvat ulkonevat solmusta kun se on valittu, jolloin on mahdollista määritellä solmusta lähtevien polun osien suunta.

Kuinka käytetään

NodeOptions2_2_en.png

NodeOptions2_1_en.png

Lisää solmuja

 

Luo uuden solmun kahden valitun solmun välille. Voit myös kaksoisnapsauttaa polulla siitä paikasta, johon tahdot solmun luotavan.

Poista solmuja

 

Poistaa valitut solmut ja liittää vierekkäiset solmut. Voit myös painaa Ctrl+Del. 

Säilyttääksesi paremmin polun muodon, valitse solmu ja paina Del, tai painaCtrl+Alt+Click solmun kohdalla.

Yhdistä valitut päätysolmut

 

 

Yhdistää kaksi päätysolmua yhdeksi solmuksi jatkuvalla polulla, siirtää molemmat solmut keskimääräiseen keskipisteeseen: voidaan käyttää myös näppäimiä Shift+J (kursorin leijuttaminen yhden solmun yllä säilyttää sen sijainnin, jolloin ainostaan toista solmua siirretään).

Yhdistä solmut uudella lohkolla

 

Lisää polun lohkon kahden avoimen solmun välille. 

Poista polku kahden solmun väliltä

Poistaa polun osan kahden valitun solmun väliltä, jättää solmut auki (tai liittämättä).

Katkaise polku valituista solmuista

Jakaa yhden solmun kahdeksi solmuksi samassa kohdassa. Solmut voidaan sitten siirtää erilleen.

Tee valituista solmuista kulma

Muuttaa yhden tai useamman valitun solmun kulmasolmuiksi. Kulmasolmuilla olevat polut saavat kulman pikemminkin kuin kaaren ja kulmakahvoja voidaan siirtää riippumatta toisistaan.

Pehmennä valittuja solmuja

Muuttaa yhden tai useampia valittuja solmuja pehmeiksi solmuiksi. Saadaan myös näppäimillä Shift+S. Pehmeiden solmujen läpi kulkevilla poluilla on jatkuva käyrä solmupisteen läpi, mutta jokaisella solmun kahvalla voi olla erilainen pituus.

Tee valituista solmuista symmetrisiä

 

Muuttaa yhden tai useampia valittuja solmuja symmetrisiksi solmuiksi. Saatavilla myös näppäimillä Shift+Y. Symmetristen solmujen läpi kulkevilla poluilla on jatkuva kaari solmupisteen läpi ja kahvoilla on sama pituus.

Tee valituista lohkoista viivoja

Muuttaa yhden tai useampia valittuja lohkoja (kaksi vierekkäistä solmua) suoraksi poluksi.

Tee valituista lohkoista kaaria

Muuttaa yhden tai useampia valittuja lohkoja (kaksi vierekkäistä solmua) kaarevaksi poluksi. Saatavilla myös näppäimillä Shift+U.

Muuta valittu kohde poluiksi

 

Muuttaa poluksi kohteen, joka ei ole vielä polku, kuten Live Shape tai tekstikohde. (Tämä komento luo käytännössä tekstin ääriviivan, poistaen riippuvaisuuden asennetuista kirjasintyypeistä.)

Muuta valittujen kohteiden reunaviiva poluiksi

Luo polun ääriviivan, luoden rinnakkaiset yhdistetyt polut, joita pensselinvedon leveys erottaa.

Näytä valittujen polkujen hallintapisteet

Tästä valitaan ovatko solmujen kahvat näkyvillä muokattaessa. 

Näppäimet

Monivalinta

Shift+napsautus valitsee monta solmua peräkkäin.

Lähivalinta

Valitun polun napsauttaminen valitsee kaksi napsautuspistettä lähimpänä olevaa solmua (kummalla tahansa puolella). Shift+napsautus lisää tai poistaa nämä kaksi solmua solmuvalinnasta (kun vain yksi solmu on valittu; muuten Shift+napsautus toimii kuten valintatyökalussa).

Solmujen lisäys

Kaksoisnapsauta tai Shift+Alt+napsautus missä tahansa valitulla polulla (vaikka se olisi muiden kohteiden alla) luo uuden solmun napsautuskohdassa, muuttamatta polun muotoa.

Tabulaattori valitsee seuraavan solmun
Shift+tabulaattorivalitsee edellisen solmun

Muuta

Kieritä (kahvojen suuntaa) painamalla [ tai ] -näppäintä ja muuta kokoa (kahvojen pituutta) painamalla < tai > näppäimiä.  Ctrl+ mikä tahansa näistä näppäimistä vaikuttaa vain vasemman tai oikean solmun kahvaan (riippuen siitä onko vasenta tai oikeaa Ctrl näppäintä painettu).

Kohteiden tai solmujen hallintakahvojen kierittäminen Ctrl-näppäintä painaen rajoittaa kierityksen 15 asteen lisäyksiin. Solmujen hallintakappaleen vetäminen näppäin Alt pohjassa lukitsee kahvan pituuden, Shift-näppäin kierittää toista kahvaa samalla kulmalla. Kun monta solmua on valittu, näppäimen < tai > painaminen tai [ tai ] kierittää valittuja solmuja kohteen keskuksen ympäri aivan kuin ne olisivat kohde.

Esimerkiksi yhden polun siluettipotretissa voit valita nenän solmut ja kierittää/skaalata nenää kokonaisuutena rikkomatta polkua osiin. Näppäimen Alt painaminen siirtää pikelin kerrallaan riippuen kohdistuksesta, aivan kuin valintatyökalussa. Lisäksi voit painaa h tai v kääntääksesi valitut solmut horisontaalisesti tai vertikaalisesti.

Ctrl+napsautus vaihtaa välillä kärki/siisti/symmetrinen, Ctrl+Alt+napsautus poistaa solmun.

Vinkkejä

  1. Kun kohde on valittuna, kahvat ilmestyvät ja on mahdollista käsitellä kohteen muotoa vaistonvaraisella ja tarkalla tavalla. 
  2. Voit muuttaa polun vielä viimeistelemättömän (punaisen) osan käyrästä viivaan (Shift L) tai takaisin käyrään (Shift U).
  3. Esc poistaa valinnan ja peruuttaa minkä tahansa vedon tai muutoksen (toistaiseksi vain valintatyökalussa ja solmutyökalussa). Nuolet Ctrl+a ja Tab / Shift+Tab toimivat solmutyökalussa aivan kuin ne toimivat valintatyökalussa. Ensimmäinen Esc -näppäimen painallus poistaa kaikkien valittujen kohteiden valinnan, toinen poistaa valitun kohteen valinnan poistaen solmunäytön.
  4. Solmutyökalu valitsee kohteita riippumatta ryhmittelystä. Tämän vuoksi ei ole tarvetta siirtyä valintatyökaluun näppäinkomennon Ctrl+napsautus käyttöä varten, mikäli tahdot muokata ryhmitettyä polkua. 
  5. Voit kääntää valittujen polkujen suunnan valitsemalla valikosta Polku > Käännä tai painamalla näppäintä R solmutyökalussa (käyttökelpoinen merkeille tai polkujen yhdistämiseen).
  6. Ctrl+napsauta solmun päällä vetää kahvan takaisin solmuun. 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.