FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Audacity-opas

Raitanäyttö

Ohjelman nimi: Audacity
Ohjelman versio: 1.2.6

Yksi monoääniraita esittää yhtä ääniraitaa, kahden kanavan ääntä yksi stereoraita. Esimerkki alla on stereoraita:

ScreenHunter_07_Jan._17_18.18

Katsotaanpa käyttöliittymän valikosta löytyviä toimintoja:

ScreenHunter_08_Jan._17_18.26

 

 

Toiminto Tapahtuma
Nimi... Muuta raidan nimeä.
Siirrä raita ylös/alas Siirrä raitaa ylös tai alas näytössä.
Ääniaalto Audiomateraalin perinteinen näyttö.
Ääniaalto (dB) Kuten Waveform, mutta logaritmiset yksiköt vertikaalisten yksiköiden sijasta.
Spektri Näyttää äänen taajuusspektrin ajan suhteen.
Sävelkorkeus (EAC) Yrittää etsiä käytössä olevan äänen tason ja näyttää sen ajan suhteen.
Mono Asettaa tämän kanavan toiston vasemmalle ja oikealle kanavalle.
Vasen kanava Asettaa valitun kanavan raidan toiston vasemmalle kanavalle.
Oikea kanava Asettaa valitun kanavan raidan toiston oikealle kanavalle.
Yhdistä stereoraidaksi Valittu raita ja sen alla oleva raita muutetaan yhdeksi stereoraidaksi.
Jaa stereoraita Muuttaa yhden stereoraidan kahdeksi yhden kanavan raidaksi.
Aseta näytteen muoto Valitsee näytteen muodon valitulle raidalle.
Aseta näytteenottotaajuus Asettaa näytetiheyden valitulle raidalle.

 

 

Vaimennettu tila ja soolotila 

ScreenHunter_10_Jan._17_18.28
Soolotilassa ainoastaan raidat, joissa soolonappula on aktivoitu.

ScreenHunter_09_Jan._17_18.28

Mykkä vaimentaa valitun raidan tuhoamatta sitä.

Vahvistus ja panorointi 

ScreenHunter_12_Jan._17_18.31

Tämä liukusäädin siirtää raidan panorointiasemaa vasemmalta oikealle stereokentässä.

ScreenHunter_11_Jan._17_18.31 

Tämä liukusäädin kontrolloi raidan äänenvahvuuta, tai pikemminkin kyseisen raidan kokonaisvahvistusta.

Katsotaanpas Audacityn valikkopalkin perusosia:

dhqwr7bv_64d56r9bfq_b
Valikkopalkki on tyypillinen osa monissa ohjelmissa. Se voi näyttää hieman erilaiselta kuin tässä riippuen käyttöjärjestelmästäsi. Mac OSX:ssä tämä valikkopalkki ei ole itse ohjelmassa, vaan näytön yläosassa olevassa "Apple-valikossa". Katsotaan valikkopalkin osia yksi kerrallaan.

Tiedosto


Napsauttamalla "Tiedostoa" valikkopalkissa avaat pudotusvalikon, jossa on muutamia valintavaihtoehtoja. Jotkin vaihtoehdot voivat olla "harmaita", mikä merkitsee ettet voi valita niitä, ja voit valita vain mustat vaihtoehdot. Nämä valinnat riippuvat Audacityn tilasta kullakin hetkellä. Esimerkiksi seuraava kuva otettiin Audacitystä, kun ohjelma oli juuri avattu, eikä nauhoitusta tai editointia oltu aloitettu:
 
dhqwr7bv_65gbfgwcf4_b

 
Tiedostovalikossa voit tehdä kaikki ääni- ja projektitiedostoihin (.aup) liittyvät toimenpiteet.

 

Valinta
Toiminto
Uusi
Luo uuden projekti-ikkunan.
Avaa...
"Avaa..." -valinta näyttää dialogin, jossa voit valita avattavan tiedoston. 
Sulje
Sulkee nykyisen projektin ikkunan.
Tallenna projekti
Tallentaa nykyisen Audacity-projektitiedoston (AUP).
Tallenna projekti nimellä...
Voit tallentaa nykyisen Audacity-projektitiedoston (AUP) eri nimellä tai toiseen paikkaan.
Viimeaikaiset tiedostot...
Näet listan tiedostoista, joita olet työstänyt viimeksi.
Vie WAV-tiedostona...
Vie nykyinen Audacity-projekti yleisessä äänitiedostomuodossa, kuten WAV tai AIFF -muodossa.
Vie valinta WAV-tiedostona...
Sama asia kuin "Vie", mutta se vie vain valitsemasi osan projektista.  
Vie MP3-tiedostona...
Vie nykyisen Audacity-projektin MP3-tiedostona. 
Vie valinta MP3-tiedostona...
Tämä on sama kuin "Vie MP3-tiedostoon", mutta se vie vain valitun osan projektista. 
Vie OGG Vorbis -tiedostona...
Vie nykyisen Audacity-projektin Ogg Vorbis -tiedostona.
Vie valinta OGG Vorbis -tiedostoon...
Tämä on sama kuin "Vie OGG Vorbis-tiedostona", mutta vie vain valitun osan projektista. 
Vie merkit...
Jos olet merkinnyt raitoja tämä komento vie  tekstitiedostona. Tätä komentoa käytetään usein puheentunnistuksessa.
Vie moneen tiedostoon...
Lopeta
Sulkee kaikki ikkunat ja Audacityn. Kysyy tahtotko tallentaa muutokset.

 

Muokkaa-valikko

 
Muokkaa-valikko on tarjolla ainoastaan editoidessasi äänitiedostoa.

dhqwr7bv_66hknvw9fd_b
 

 

Valinta
Toiminto
Kumoa
Kumoaa viimeisen projektillesi tekemäsi editoinnin. 
Tee uudelleen
Tekee uudelleen editoinnit, jotka on juuri kumottu. 
Leikkaa
Poistaa valitun äänidatan ja siirtää sen käyttöjärjestelmäsi leikepöydälle. 
Kopioi
Kopioi valitun äänidatan käyttöjärjestelmäsi leikepöydälle poistamatta sitä projektista.
Liitä
Liittää leikepöydälle olevan datan valintakursorin kohdalle projektissa.
Rajaa
Poistaa kaiken paitsi valitun alueen.
Poista
Poistaa audiodatan, joka on parhaillaan valittuna, kopioimatta sitä käyttöjärjestelmän leikepöydälle.
Vaimenna
Poistaa valitun äänidatan ja korvaa sen hiljaisuudella.
Jaa
Siirtää valitun osan omalle raidalleen tai raidoilleen.
Kahdenna
Kopioi koko raidan, raidan osan tai useampia raitoja uudiksi raidoiksi.
Valitse...
Valitsee osan äänestä riippuen valitusta vaihtoehdosta.
Etsi nollakohdat
Siirtää kursoin tai valinnan reunat lähimpään kohtaan, jossa aallonmuoto kulkee nollan läpi. 
Tallenna valinnat
Tallentaa nykyisen valinnan ja sijainnin. 
Palauta valinta
Palauttaa valinnan projektiin. 
Siirrä kursori...
Nämä komennot tarjoavat nopean ja tarkan tavan siirtää kursoria ympäri projektia, raitojen ja valintojen alkuun ja loppuun.
Valinnan kohdistus...
Kääntää kursorin kohdistuksen ristikon aika-arvojen kohdalle päälle tai pois. 
Asetukset
Avaa dialogi-ikkunan, jossa voi säätää Audacityn asetuksia.

 

Näytä

 
Näytä-valikkoa käytetään raitojen ("kanavien") näytön hallitsemiseen. Siitä valitaan erilaiset tavat näyttää ja piilottaa joitain käyttöliittymän elementtejä:

dhqwr7bv_67dh3nkrfr_b


Valinta
Toiminto
Lähennä näkymää
Lähentää näkymää niin, että äänen horisontaalinen akseli näyttää lyhyemmän aikavälin.
Normaali zoomaus
Zoomaa normaalinäyttöön, joka näyttä suunnilleen yhden tuuman sekunnissa.
Loitonna näkymää
Loitontaa näkymää näyttäen pidemmän aikavälin.
Sovita ikkunaan
Loitontaa näkymää, kunnes koko projekti sopii ikkunaan.
Sovita pystysuunnassa
Sovittaa kaikkien raitojen korkeuden sopimaan projekti-ikkunaan.
Zoomaa valintaan
Zoomaa kunnes valittu ääni täyttää näytön koko leveydeltä . Näin valittu ääni näkyy tarkemmin.
Aseta valinnan mittayksikkö
Asettaa valinnan mittayksikön, jolla valintoja mitataan ohjelman ikkunan alareunassa.
Historia...
Avaa historiaikkunan. Se näyttää kaikki toiminnot, joita olet suorittanut nykyisen istunnon aikana.
Kelluta hallintatyökalupalkki
Siirtää hallintatyökalupalkin jokaisen projekti-ikkunan yläosasta erilliseen kelluvaan ikkunaan.
Kelluta muokkaustyökalupalkki
Siirtää muokkaustyökalupalkin jokaisen projekti-ikkunan yläosasta erilliseen kelluvaan ikkunaan.
Kelluta miksaustyökalupalkki
Siirtää miksaustyökalupalki jokaisen projekti-ikkunan yläosasta erilliseen kelluvaan ikkunaan.
Kelluta mittarityökalupalkki
Siirtää mittarityökupalkin jokaisen projekti-ikkunan yläosasta erilliseen kelluvaan ikkunaan.

 

Projekti


Projektivalikkoa käytetään lisäämään/postamaan/siirtämään raitoja olemassaolevassa projektissa:

Valinta
Toiminto
Tuo audiotiedosto...
Tuo ääntä projektiisi.
Tuo merkit...
Tuo raitojen otsikoita (tekstitiedostoja).
Tuo midi-tiedosto...
Tuo MIDI-tiedostoja. 
Tuo raakadataa...
Yrittää avata tiedoston melkein missä tahansa muodossa, kunhan se ei ole pakattu. 
Muokkaa ID3-tageja...
Avaa dialogin, jonka avulla voit editoida projektiin liittyviä ID3-tageja MP3-vientiä varten. 
Pikamiksaus
Tämä komento miksaa kaikki valitut raidat yhteen tai kahteen raitaan.
Uusi audioraita
Tämä luo uuden tyhjän ääniraidan.
Uusi stereoraita
Tämä luo uuden stereoraidan.
Uusi merkkiraita
Tämä luo uuden merkkiraidan.
Uusi aikaraita
Luo erikoisraidan, jota voidaan käyttää nopeuttamaan ja hidastamaan toistoa projektin aikana. 
Poista raitoja
Tämä komento poistaa valitun raidan tai raidat projektista. 
Kohdista raidat...
Kohdistaa raidat valittujen optioiden mukaan.
Kohdista ja siirrä kursori...
Sama kuin "kohdista raidat", mutta sitä seuraa myös "siirrä kursori" -komento (editointivalikosta).
Lisää valintaan merkki
Tämä valikon kohta mahdollistaa uuden merkin luomisen nykyiselle valinnalle. 
Lisää merkki toistokohtaan
Kuten "lisää valintaan merkki", mutta merkki lisätään nykyiseen kohtaan toiston aikana.


 

 

Luo


Luo-valikko mahdollistaa luotujen äänielementtien lisäämisen raitaan:


dhqwr7bv_69drw9z7hj_b

Luodun äänen pituus riippuu valinnan pituudesta, ja valintasi vasemman rajan sijainnista. Jos valintaa ei ole tehty, kursorin kohdalle lisätään 30 sekunnin pituinen luotu ääni.

Valinta
Toiminto
Hiljaisuus...
Lisää hiljaisuutta.
Ääntä...
Lisää valitun tyypin, taajuuden ja amplitudin aallon. 
Valkoista kohinaa
Lisää valkoista kohinaa. 

 

 

 

 

Efekti

Efektivalikko mahdollistaa efektien käyttämisen ääneen. Tätä valikkoa ei voi käyttää, jos joku nauhoista on toisto- tai äänitystilassa.

dhqwr7bv_70ff9pd9c2_b

 
Valinta
Toiminto
Vahvista...
Tämä efekti voimistaa tai heikentää raidan tai raitojen äänenvoimakkuutta. 
Bassokorostus...
Tämä on filtteri jolla voit vahvistaa alempia taajuuksia ilman vaikutusta muihin taajuuksiin.
Muuta sävelkorkeutta...
Muuttaa valitun äänen sävelkorkeutta tai taajuutta muuttamatta sen tahtia.
Muuta nopeutta...
Muuttaa äänen nopeutta ottamalla näytteitä uudelleen (resampling). Nopeuttaa ja nostaa sävelkorkeutta.
Muuta tempoa...
Muuttaa äänen tahtia (nopeutta) muuttamatta sävelkorkeutta.
Naksahdusten poisto...
Tämä efekti poistaa ärsyttävät naksaukset vinyylilevyiltä äänitetyistä äänistä vahingoittamatta ääntä muuten. 
Kompressori...
Tiivistää äänen dynaamista kantamaa, jolloin voimakkaat osat ovat hiljaisempia ja hiljaiset kohdat pysyvät muuttumattomina. 
Kaiku...
Tämä efekti toistaa valitsemaasi ääntä uudestaan ja uudestaan, hiljaisempana joka kerralla. Jokaisen toiston jälkeen kuluu sama aika.
Tasoitus...
Vahvista tai heikennä taajuuksia.
Häivytys sisään
Lisää lineaarisen äänen voimistumisen valittuun ääneen. 
Häivytys ulos
Lisää lineaarisen äänen heikentymisen valittuun ääneen.
T Filter
Määrittelet käyrän, jolla voit valita kuinka paljon äänekkäämpi tai hiljaisempi jokainen taajuus signaalissa on.
Vastaääni
Tämä efekti kääntää äänisamplet ylösalaisin. Tämä ei normaalisti vaikuta ääneen ollenkaan.
Kohinan poisto
Tämä efekti on erinomainen poistettaessa taustaääntä, kuten tuulettimia, nauhan hälyä tai huminaa. Se ei toimi kovin hyvin poistettaessa puhetta tai musiikkia taustalta.
Normalisoi...
Mahdollistaa vahvistuksen niin, että maksimiamplitudi on pysyvällä tasolla, -3 dB. 
Nyquist-kehoite
Voit tehdä haluamiasi muutoksia käyttämällä funktionaalista ohjelmointikieltä (pitkälle edenneille käyttäjille).
Phaser
Nimi "vaiheinen" tulee "vaiheensiirrosta", koska se toimii yhdistämällä nämä vaihesiirretyt signaalit alkuperäisen signaalin kanssa.
Monista
Toistaa valinnan tietyn määrän kertoja. 
Takaperin
Tämä efekti kääntää valitun äänen ympäri.
Wahwah
Kuin kitarasaundi, joka oli suosittu 1970-luvulla.

 

Analysoi


Analysoi-valikko antaa monta mahdollisuutta äänen mittaamiseen: 
 
dhqwr7bv_71c8jgzvfh_b
Valinta
Toiminto
Esitä spektri...
Näyttää valitun alueen äänenvoimakkuuden spektrin.
Beat Finder...
Etsii valitun alueen iskut.
 
Silence Finder
Merkitsee hiljaiset ajanjaksot valinnan sisällä.

 

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.