FLOSS Manuals

 English |  Español |  Français |  Italiano |  Português |  Русский |  Shqip

Audacity suomeksi

Mitä ääni on?

Mitä ääni on?

Ääni on ilman aaltoilua. Kuulemme ääniä, koska korvamme aistivat näitä aaltoja. Yksi helpoimmin ymmärrettävistä ääniaallon lajeista on lyhyt, yllättävä ääni, kuten käsien taputus. Käsien taputus luo ilman paineaallon, joka liikkuu noin 340 metriä sekunnissa ("äänen nopeudella"). Kun tämä ääni saapuu korvaan, se painaa kevyesti korvan tärykalvoa, aiheuttaen tärykalvon tärinän, jolloin kuuluu kätten taputus.

Ääniaalto

Yksi käsien taputus on lyhyt tapahtuma, joka aiheuttaa ilmaan aallon, joka heikkenee nopeasti. Ylläoleva kuva näyttää aallonmuodon tyypilliselle kätten taputukselle.

Muut ääniaallot ovat pidempiä tapahtumia ja esimerkkinä voi olla vaikka kellon soitto.  Kelloa soittaessa, alkuperäisen iskun jälkeen, ääni tulee kellon jatkuvasta "soinnista". Vaikka kello soi edelleenkin, se tärisee tietyllä nopeudella ("taajuudella") ja tämä saa lähellä olevan ilman tärisemään samalla nopeudella. Tämä saa ilman aallot liikkeelle poispäin kellosta, äänen nopeudella. Paineaallot jatkuvasta tärinästä näyttävät pikemminkin tälle:

Siniaalto

Molempia näistä aaltotyypeistä kutsutaan ääniaalloiksi tai akustisiksi aalloiksi.

Digitaalinen tallennus ja toisto

Mikrofonissa on pieni kalvo, jota ääniaallot täristävät. Mikrofoni muuttaa tämän kalvon liikkeet sähköisiksi signaaleiksi. Mikrofoni muuttaa ääniaallot sähköaalloiksi.

Sähköaallon muoto näyttää hyvin samanlaiselta kuin alkuperäisen ääniaallon. Alla on ääniaalto, joka esiintyi ylläolevassa selityksessä:

 

Siniaalto

 

Seuraavana on sähköaalto, jonka mikrofoni on luonut (huomaa "sähkövirran" mittaus vasemmalla):

Sähkövirta 

Voitaisiin sanoa sähköaallon muodon olevan analoginen ("samankaltainen") alkuperäisen ääniaallon muodon kanssa. Tämän vuoksi näitä ääniaaltoja edustavia sähköaaltoja kutsutaan analogisiksi aalloiksi.

Tärkein digitaaliseen tallennukseen käytetty laite on analogia-digitaalimuunnin (A/D-muunnin, englanniksi Analog to Digital Converter). A/D-muunnin mittaa sähköaallon jännitteen tuhansia kertoja sekunnissa. Näiden mittausten perusteella luodaan sähköaallon kartta:

 

Digitaalinen ääniaalto

Jokainen piste ylläolevassa kuviossa edustaa yhtä ääninäytettä (englanniksi "sample"). Mitä enemmän sampleja jokaiseen sekuntiin sisältyy, sitä tarkempi on sähköaallon kartoitus. Digitaalisen äänen toisto käyttää digitaali-analogiamuunninta (D/A-muunnin, englanniksi "Digital to Analog Converter"). D/A-muunnin ottaa samplen ja muuttaa sen takaisin sähköaalloksi. Tämä sähköaalto on ulostuloa äänikortin kuulokkeiden tai kaiuttimien istukoille, ja kaiuttimet tekevät sähköaallosta taas alkuperäisen ääniaallon.

Tietokoneen äänikortissa on analogia-digitaalimuunnin nauhoitusta varten ja digitaali-analogiamuunnin äänen toistoa varten. Käyttöjärjestelmä (Windows, Mac OS X, Linux jne.) puhuu äänikortille, joka hoitaa äänen nauhoituksen ja toiston, ja äänsovellukset puhuvat käyttöjärjestelmälle, jolloin on mahdollista soittaa äänitiedostoja, tallentaa ääntä tiedostoihin, editoida niitä ja miksata useita raitoja.

Laatu

Kaksi seikkaa vaikuttaa digitaalisen nauhoituksen laatuun:

  • Näytteenottotaajuus (englanniksi "sample rate"): Tämä on taajuus, jolla näytteitä nauhoitetaan tai toistetaan. Näytteenottotaajuus mitataan hertzeinä (Hz) tai näytteinä per sekunti. Ääni-CD:n näytteenottotaajuus on 44 100 Hz (kirjoitetaan usein lyhennetyssä muodossa "44,1 kHz"). 

  • Näytemuoto tai näytteen koko: Pohjimmiltaan tämä merkitsee numeroiden määrää jokaisen näytteen digitaalisessa esityksessä. Näytetiheyttä voidaan ajatella vaakatason tarkkuutena ja näytemuotoa vaakatason tarkkuutena. Ääni-CD:n tarkkuus on 16 bittiä.

Korkeampi näytteenottotaajuus merkitsee, että digitaalinen nauhoitus tallentaa korkeammat taajuudet tarkasti.

Suuremmat näytekoot mahdollistavat dynaamisemman kantaman - paremman kovien ja pehmeiden äänten toiston.

Äänitiedostojen muodot

Äänitiedostoille on kaksi normaalityyppiä:

  • PCM eli pulssikoodimodulaatio. Tämä on kuitenkin vain hienostunut nimi tekniikalle, jossa jokainen numero digitaalisessa äänitiedostossa edustaa yhtä näytettä aaltomuodossa. Yleisiä PCM-tiedostoja ovat WAV -tiedostot, AIFF -tiedostot ja Sound Designer II -tiedostot.
  • Toinen äänitiedoston tyyppi on pakattu äänitiedosto. Nykyaikaiset pakatut äänitiedostot käyttävät hienostuneita psykoakustisia algoritmeja esittämään audiosignaalin keskeiset tajuudet paljon pienemmässä tilassa. Esimerkkeihin kuuluu MP3 (MPEG I, layer 3), Ogg Vorbis ja WMA (Windows Media Audio). Kun luot tällaisia tiedostotyyppejä, menetät tarkoituksellisesti osan laadusta käyttääksesi vähemmän levytilaa.

There has been error in communication with Booktype server. Not sure right now where is the problem.

You should refresh this page.